• Подати документи
  • Задати питання

 

Керівник метрологічної служби:

провідний метролог

Чуйченко Наталія Петрівна

 

 

Основні завдання та напрямки діяльності метрологічної служби університету:

- метрологічне забезпечення науково-дослідної діяльності та навчального процесу в університеті;

- проведення метрологічної експертизи науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на всіх етапах їх виконання;

-організація та проведення робіт, що необхідні для забезпечення єдності та необхідної точності вимірювань, підвищення рівня метрологічного забезпечення відповідно до затверджених нормативно-правових актів у сфері метрології та метрологічної діяльності;

-визначення оптимальної номенклатури засобів вимірювальної техніки та їх подальше впровадження з метою забезпечення ефективності вимірювань;

- надання консультативної та практичної допомоги з питань підготовки науково-дослідних діагностичних лабораторій до проведення державної атестації;

- організація в установленому порядку своєчасного та якісного ремонту і технічного обслуговування засобів вимірювальної техніки;

- створення нормативної бази з метою забезпечення діючими стандартами та іншими нормативними документами в галузі метрології, що необхідні для виконання науково-дослідних робіт і оформлення звітних матеріалів;

- організація контролю за дотриманням вимог діючих стандартів та інших нормативних актів у сфері метрології в усіх підрозділах університету;

-метрологічне забезпечення підрозділів університету шляхом вибору, застосування та підтримання в процесі експлуатації метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки, організація в установленому порядку їх державної метрологічної атестації, повірки, а також контролю за їх технічним станом на робочих місцях (на місцях застосування);

-проведення консультацій та обґрунтування рекомендацій щодо оснащення наукових і навчальних структурних підрозділів засобами вимірювальної техніки;

- розробка пропозицій щодо оснащення наукових структур засобами вимірювальної техніки та заміни застарілих моделей, виходячи із завдань, які виконуються науковими структурами університету;

-здійснення комплексних заходів з підготовки та проведення метрологічної атестації придбаних імпортних засобів вимірювальної техніки в організаціях, які на це уповноважені;

- взаємодія з науковими метрологічними організаціями і територіальним органами Держспоживстандарту України з питань метрологічного забезпечення, сприяння органам Державного стандарту України під час здійснення ними Державного метрологічного нагляду;

-виконання вказівок органів Держспоживстандарту України щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірок;

-планування та участь у підготовці і підвищенні кваліфікації кадрів у галузі метрології;

- участь у роботі з міжнародного співробітництва в галузі метрології та метрологічної діяльності;

- організація робіт щодо підвищення ефективності заходів метрологічного забезпечення в галузі безпеки праці;

- впровадження сучасних методів і засобів вимірювальної техніки, автоматизованого контрольно-вимірювального обладнання, вимірювально-інформаційних систем, а також стандартних зразків складу і властивостей речовин та матеріалів;

- впровадження державних стандартів та інших нормативних документів, які регламентують метрологічні норми і правила;

- участь у роботі комісій Міністерства охорони здоров’я України з атестації лікувальних закладів та клініко-діагностичних лабораторій;

-ведення обліку засобів вимірювальної техніки, аналізу їх технічного стану та доцільності їх застосування в науковій і навчальній діяльності;

-контроль і аналіз правильності застосування та зберігання засобів вимірювальної техніки в підрозділах університету;

-укладання договорів з технічного нагляду, обслуговування, ремонту, державній атестації і повірці засобів вимірювальної техніки з підприємствами та організаціями, які на це уповноважені;

-здійснення звітності щодо діяльності служби метрології університету.

 

 

 

Нормативно-правова база:

  • Закон України Про метрологію та метрологічну діяльність № 124-VIII від 15.01.2015
  • Положення про метрологічну службу МОЗ України
  • Наказ № 71 Про затвердження Правил уповноваження та атестації у державній метрологічній системі
  • Положення про особливості метрологічної діяльності у сфері наукових досліджень
  • Закон України Про стандартизацію №1315-VII від 05.06.2014
  • ДСТУ 3008-95 "Документи. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення"
  • Вимоги до оформлення дисертацій
  • ДСТУ 3651.0-97 " Основні одиниці фізичних величин міжнародної системи одиниць "
  • ДСТУ 3582-97 "Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила"
На верх