• Подати документи
  • Задати питання

Додаток до диплома європейського зразка - один з документів, впроваджуваних у ВНЗ України в рамках Болонського процесу. Видача студенту такого Додатка європейського зразка передбачена наказом МОН України № 943 від 16.10.2009 року. Додаток є документом, що видається випускникам вищих навчальних закладів усіх форм власності і підпорядкування з метою надання інформації, необхідної для об’єктивної оцінки кваліфікації вищої освіти, здобутої особою, яка отримала диплом про вищу освіту. Додаток є дійсним лише з дипломом про вищу освіту. Додаток оформлюється українською та англійською мовами.

Додаток європейського зразка до диплома відповідає моделі, яка розроблена Європейською комісією, Радою Європи і ЮНЕСКО/CEПEС. Метою Додатка є надання достатньої об’єктивної інформації для поліпшення міжнародної «прозорості» і справедливого академічного та професійного визнання кваліфікацій (дипломів, ступенів, сертифікатів тощо). Додаток до диплома містить опис характеру, рівня, контексту, змісту і статусу навчання, яке було виконано та успішно завершено особою, зазначеною в оригіналі кваліфікаційного документа, до якого додається цей Додаток.

 

Для отримання Додатка до диплома Європейського зразка випускнику, який навчався за кредитно-модульною системою організації навчального процесу необхідно:

  • подати заяву в деканат на оформлення відповідного документу;
  • заповнити анкету українською та англійською мовами (правильно вказати прізвище та ім'я відповідно до закордонного паспорта);
  • провести оплату вартості документа.

Загальна сума оплати за єврододаток станом на 24 січня складає 103 грн. 20 коп.

Сума оплати може змінюватися у відповідності до вимог ІВС "Освіта" Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

На верх